Bruikleenpakket

Om kennis te maken met de software NEN1010 Kabelberekeningen RD, biedt C-Service Holland B.V. de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis bruikleenpakket. De duur van de bruikleenperiode wordt in onderling overleg bepaald, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van het pakket.

Voordelen bruikleenpakket NEN1010 Kabelberekeningen©RD zijn:

Interesse in een bruikleen NEN1010 Kabelberekeningen© RD?
Neem dan contact op met de afdeling sales via 0118-419911 of sales@csh4u.nl.